Magánszemélyek (1. célterület) részére 95%-os támogatási intenzitással vehető igénybe a “Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” elnevezésű VP6-7.2.1.4-17 pályázat. Önkormányzatok (2. célterület) is pályázhatnak, számukra is nagyon magas, 85-95% közötti a vissza nem térítendő támogatás mértéke.

Támogatható tevékenységek

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

 • háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia (napelemes) rendszer kiépítése:
  – villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést. Akár 6,5 kWp-es napelemes rendszer is kiépíthető 95%-os támogatással! (további információért ide kattintva vedd fel velünk a kapcsolatot);
 • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
  – kútfúrás;
  – vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
  – háztartási törpe-vízmű.
 • háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
  – egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
  – tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel

További választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

2. célterület esetében:

 • generátor beszerzése.

Mindkét célterület:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség,
  teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Projektmenedzsment;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló
  helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. (Bővítés esetén a
  bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-
  át.)

Nem támogatható tevékenységek

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés nem támogatható a Tanyák háztartási léptékű fejlesztései – VP6-7.2.1.4-17 pályázatban
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

A projekt területi korlátozása

Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok:

 • Bács-Kiskun megye,
 • Békés megye,
 • Csongrád megye,
 • Hajdú-Bihar megye,
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye,
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá
 • Pest megye
  • Ceglédi,
  • Dabasi,
  • Monori (kivéve Gyömrő),
  • Nagykátai,
  • Nagykőrösi,
  • Ráckevei járásának települései;

Támogatást igénylők köre

1. célterület esetében:

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),
 • a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

2. célterület esetében:

 • A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.

A Tanyák háztartási léptékű fejlesztései – VP6-7.2.1.4-17 pályázat benyújtás határideje

 • 2019. október 4.
 • 2020. január 3.
 • 2020. április 3.

A támogatási kérelmet kizárólag a Kincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén, elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint (95%-os támogatási intenzitás)

2. célterület esetében maximum 50 millió forint (85-95%-os támogatási intenzitás)

A támogatási összeg 50%-a előlegként igénybe vehető.

A pályázatban az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 • Új gépek és berendezések vásárlása;
 • Előkészítés költségei
 • Immateriális javak beszerzése
 • Építés
 • Terület-előkészítés
 • Ingatlan vásárlása a projekt 2%-át meg nem haladó mértékig.
 • Hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetén az áramszolgáltató által a hálózati csatlakozásra adott ajánlatban, illetve a csatlakozási szerződésben rögzített csatlakozási díj.

Tanyánként a támogatási összeg felső határa tevékenységek szerint:

 • háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében maximum 2 millió forint;
 • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében: maximum 2 millió forint;
 • háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében: maximum 4 millió forint

Ha szeretnéd tudni, hogy indulhatsz-e a pályázaton, vedd fel a kapcsolatot pályázatíró cégünkkel és ingyenesen elvégezzük számodra az előminősítést:

FELVESZEM A KAPCSOLATOT