VP2-4.1.7-21 Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat

VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez. Új üzemek létesítéséhez és a meglévő üzemek korszerűsítéséhez egyaránt igénybe vehető. Támogatható a megújuló energiaforrások alkalmazása, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására.

Támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetnek, akik:

 • legalább 6.000 EUR STÉ üzemmérettel rendelkeznek (STÉ kalkulátor)
 • árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege:

 • minimum 50 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft,

A támogatás maximális mértéke:

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által, illetve a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Önállóan támogatható tevékenységek

 

A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.

a. Terményszárítók létesítése (pl. mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagos szárítók).
b. Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése.
c. Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása (pl. anyagmozgató gépek, porleválasztó gépek, légtechnikai berendezések beszerzése, létesítése vagy felújítása, silók kupolaszigetelése, silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása).

B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása

a. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése. Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
b. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Projekt előkészítés
 2. Mérnöki feladatok
 3. Projektmenedzsment
 4. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 5. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés (üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzése, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítása)
 6. Terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;
 7. Termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (pl: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése;
 8. Telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, épület létesítése;
 9. Telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;
 10. Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák – a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozással.
 11. Terménytároló létesítése
 12. Előtároló létesítése

Nem támogatható tevékenységek

 1. Erőgépek, traktorok, továbbá jellemzően az üzem területén kívül használt szállítóeszközök, személy- és tehergépjárművek beszerzése;
 2. Használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése.
 3. Nem elszámolható költség a működési költségek, bérköltségek, tenyészállatok és forgóeszközök vásárlása;

Egyéb tudnivalók

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt csatolni.

Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó.

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt, vagy a szolgáltató által a HMKE létesítése tárgyában kiállított pályázati igazolást a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani, melynek dátuma legkésőbb a hiánypótlás benyújtásának dátuma lehet.

Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot (2020 év foglalkoztatotti átlaglétszámát).

A projekt megkezdése

 

Megkezdett projekt nem támogatható.

Felújítás, vagy bővítés tevékenységet tartalmazó projekt esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg ez a projektelem. A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

 • Első szakasz: 2021. augusztus 2. – 2021. augusztus 15.
 • Második szakasz: 2021. augusztus 16. – 2021. augusztus 29.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 30. – 2021. szeptember 12.
 • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 26.

Az igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg max 50 %-a.

További információért és ingyenes tanácsadásért vedd fel velünk a kapcsolatot, vagy töltsd ki a lenti adatlapot:

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top