Társadalmi egyeztetésre került a VP3-4.2.1-4.2.2-19 “A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén” pályázati felhívás. A pályázat keretében élelmiszer-feldolgozó és borászati üzemek fejlesztése lehetséges egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft között 50-60%-os támogatási intenzitás mellett.

Támogatható tevékenységek

  • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
  • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése
  • épületenergetikai fejlesztések (pl hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtési rendszer korszerűsítés)
  • megújuló energiaforrások alkalmazása
  • telepi infrastruktúra fejlesztése
  • borászatok esetében fahordók vásárlása

Támogatást igénylők köre

A kérelmeket olyan mezőgazdasági termelők nyújthatják be, akik a VP3-16.4.1-17 kódszámú, “Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című felhívás keretében támogatott REL együttműködési csoport tagjai vagy a tervezett beruházásuk kapcsolódik a csoport által benyújtott projekttervhez.

A támogatott projektnek kapcsolódnia kell a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109) valamely feldolgozási tevékenységhez.

Ennél a felhívásnál a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium).

Területi korlátozás

Ebben a felhívásban nincs, Közép-Magyarországi régió esetében 10%-al alacsonyabb a támogatási intenzitás.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

  1. november 4. – 2021. november 3.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

  • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a;
  • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 60%-a.

A felhívás tervezete és a véleményezési lehetőség ezen a linken érhető el.