új gyakornoki program GINOP-5.2.4-19

Új gyakornoki program – GINOP-5.2-4-19

Megjelent társadalmi egyeztetésre a GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program. A pályázat a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára. A gyakornok bruttó bére (járulékokkal együtt) max. 360.000.- Ft/hó lehet.

A támogatás maximum 6 fő gyakornok valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül vehető igénybe. Lehetőség van továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkoztatására.
A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is. Az anyagköltség, eszközbeszerzés, immateriális javak, infrastruktúra és ingatlan fejlesztés elszámolása maximum a bérköltség 40%-ig egyszerűsített költségelszámolás keretében történik, ami hatalmas adminisztrációs könnyítést jelent.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • Gyakornokok foglalkoztatása
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 • A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
 • Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

Az Új gyakornoki program célcsoportjával szembeni elvárások

A gyakornokoknak az alábbi szempontoknak kell megfelelniük:

 • az Ifjúsági Garancia rendszerben regisztrált, a regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében 29 évnél fiatalabb személy,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik.

Gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatos tudnivalók

 • a foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 3 hónap,
 • a gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie,
 • a munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg,
 • nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt.

Az Új gyakornoki program további szempontjai

 • egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható,
 • egy gyakornok csak egyszer vonható be,
 • a projekt zárásnál igazolni kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését,
 • csak vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) helyzet igazolását követően van mód a kieső gyakornok pótlására

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 15 hónap áll rendelkezésre.

Az Új gyakornoki program területi korlátozása

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. Vagyis Bp-i székhelyű cég pályázhat vidéki telephellyel. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett

 • Észak-Magyarország,
 • Észak-Alföld,
 • Dél-Alföld,
 • Dél-Dunántúl,
 • Nyugat-Dunántúl,
 • Közép-Dunántúl régiókban kell lennie.

Támogatást igénylők köre

A GINOP-5.2-4-19 Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

Jogi forma szerint

 • 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
 • 114 – Részvénytársaság,
 • 116 – Közkereseti társaság,
 • 117 – Betéti társaság,
 • 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe,
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság,
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság,
 • 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (12- szövetkezet)

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Az Új gyakornoki program keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. október 15. és 2021. április 30. között lehetséges.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 4.032.000 Ft maximum 22.176.000 Ft. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

A GINOP-5.2-4-19 elszámolható költségeinek köre

 • gyakornok és vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása,
 • kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
 • a gyakornoki munkahely(ek), kialakításához:
  • megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;
  • eszközbeszerzés költségei;
  • immateriális javak beszerzésének költsége;
  • infrastrukturális és ingatlan beruházás

A teljes felhívás tervezet a palyazat.gov.hu oldalon érhető el.
További információkért és a sikerdíjas pályázatírásért vedd fel velünk a kapcsolatot tapasztalt pályázatíró cégünkkel, vagy töltsd ki a lenti adatlapot.

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top