Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázat - tervezet

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázat – tervezet

A napokban társadalmi egyeztetésre került kiírásra a régóta várt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázat (KFI) KKV-k számára elérhető változata. A pályázat során lehetőség van önállóan és konzorciumi formában is támogatási kérelmet benyújtani 50-70% támogatási intenzitás mellett. Feltétel, hogy a felhívás keretében piacképes termék, technológia vagy szolgáltatás-fejlesztés kerüljön támogatásra.

A KFI pályázat alprogramjai

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban (legfeljebb 3 tag) partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban (legfeljebb 4 tag) megvalósított KFI projektjeik támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével.

A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A Felhívás lehetőséget biztosít meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is.

Támogatást igénylők köre

 • Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek
 • 113, 114, 116, 117, 226, 141 GFO kóddal rendelkezik
 • kettős könyvvitelt vezetnek
 • nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá
 • 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 • 2018-as átlagos statisztikai állományi létszám nem lehet kevesebb 3 főnél
 • a saját tőke nem lehet negatív

A „B” alprogram esetében további kritériumoknak is meg kell felelni.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Kísérleti fejlesztés. A felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

II. Alkalmazott (ipari) kutatás. Alkalmazott kutatás tevékenységre az a szervezet pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges. Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze a feltétel igazolása.

III. Eljárási és szervezési innováció

IV. Eszközbeszerzés

V. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések

VI. Immateriális javak beszerzése

VII. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)

VIII. Projekt koordinációs tevékenység

IX. Közbeszerzési tevékenység

X. Piacra jutási tevékenység

XI. Iparjogvédelmi tevékenység

A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén minimum 24 – maximum 36 hónap, a „B” alprogram esetén minimum 36 – maximum 48 hónap.

Támogatás a támogatási kérelem beadása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető.

Fontos finanszírozási információk

A projekt megvalósításához előleg igényelhető, melynek mértéke a KKV-k számára legfeljebb a támogatás 75%-a.

Az igényelhető támogatási összeg az

„A” alprogramban

 • minimum 50 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,
 • minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és − maximum 500 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),

„B” alprogramban

 • 500 millió Ft – 1.000 millió Ft

Elszámolható költségek

Támogathatóak a

 • személyi kiadások
 • anyagköltségek
 • szolgáltatások költségei
 • felújítás, eszköz/gépbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • közbeszerzési eljárás költsége

A fenti költségek az alábbi esetekhez kapcsolódóan számolhatóak el

 • működési költségek a KFI projekthez
 • beruházási költségek
 • tájékoztatási költség
 • koordinációs költség
 • közbeszerzés
 • iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek
 • piacra jutáshoz kapcsolódó költségek (kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás)
 • a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • eszközbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése

Bérköltség 550.000 – 1.400.000 (Ft/fő/hó) összeghatárig számolható el.

Kötelező vállalások

 1. A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorcium) vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.
 2. A pályázó vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt befejezési évét követő 3 egymást követő üzleti évben eléri az általa elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.
 3. A pályázó vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő üzleti évben a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá. Bázisértéknek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évre (2018) vonatkozó Társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege, de legalább a pályázó által elnyert támogatás 25%-a.
 4. A pályázó vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz (az illetékes hazai, vagy nemzetközi hatóság által kiállított visszaigazolás).

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. július……….. lehetséges.

A támogatói döntés várható időpontja: 2019. III. negyedév

A teljes felhívás elérhető erre a Hivatal honlapján.

Van véleményed?

Írd meg kommentben 05.07-ig, hogy min változtatnál a Felhívásban és véleményed eljuttatjuk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal számára.

Most alakul a KFI támogatások köre, fontos, hogy a Hivatal valós, piaci visszajelzéseket kapjon és életszerű pályázati felhívások jelenjenek meg.

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top