Általános pályázati feltételek

Pályázz sikeresen – Általános pályázati feltételek KKV-k számára

Ha pályázati pénzből szeretnéd fejleszteni a vállalkozásod, akkor kulcsfontosságú, hogy tisztában legyél azokkal az alapvető feltételekkel, amik az induláshoz kellenek. Az ingyenes pályázati előminősítések során szerzett tapasztalataink alapján sok hazai vállalkozás nem felel meg ezeknek és ezzel eleve kizárja magát a kkv pályázatok potenciális támogatottainak köréből.

Szerencsére a feltételek nagy részére közvetlen ráhatással bírsz, így aktívan tenni tudsz azért, hogy akár már néhány hónapon belül Te is az eredményes pályázók közé tartozhass. Lássuk, hogyan kezdj neki:

 

Általános pályázati feltételek

KKV besorolások – mikro-, kis-, és középvállalkozások

A KKV pályázatok, legyenek azok GINOP,VEKOP vagy egyéb forrásból finanszírozottak néhány kivételtől eltekintve kizárólag mikro-, kis-és középvállalkozások szólnak. A KKV besorolás meghatározásához szükséges határértékek megállapítása nem is annyira egyszerű folyamat, de pályázat elkészítéséhez nélkülözhetetlen, és az Irányító Hatóság ellenőrizni is fogja. A cikk végén gyakorlati útmutatót találsz arra vonatkozóan, hogy meg tudd állapítani vállalkozásod besorolását.

A továbbiakban következik az a négy alapfeltétel, melyek legalább egyikének a legtöbb támogatást igénylő nem felel meg.

 

1. Lezárt üzleti év

A legtöbb GINOP/VEKOP pályázaton feltétel, hogy a támogatást igénylő vállalkozásnak rendelkeznie kell legalább egy (esetenként két) lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel. Fontos, hogy az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele.

 

2. Átlagos statisztikai állományi létszám

A támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben minimum 1 fő kellett, hogy legyen az igénylő vállalkozás létszáma. A statisztikai létszám fogalmát a főbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és azok definícióiról szóló 3/2010. KSH-közlemény határozza meg. Az alkalmazásban állók munkajogi létszámától eltérő, annál kisebb kategória az alkalmazásban állók statisztikai állományi létszáma.

Az éves átlagos állományi létszám a kiszámolt havi átlagos létszámadatok számtani átlaga. Az adatokat tizedesjegy nélkül, a kerekítés szabályai szerint, egész számként kell jelenteni.

 

3. Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, pályázhatnak.

Ha a vállalkozásod rendelkezik mérleggel és eredménykimutatással, akkor szinte biztos lehetsz benne, hogy megfelelsz ennek a kritériumnak.

 

4. Az EVA hatálya

Azon vállalkozások, melyek az EVA hatálya alá tartoznak nem indulhatnak GINOP/VEKOP pályázatokon.

 

Általános pályázati feltételek - checklist
Érdemes a pontokat checklist szerűen ellenőrizni.

Általános pályázati feltételek – kizáró okok

Ha a fentieknek megfelel a vállalkozásod, akkor legyen a következő lépés, hogy megvizsgáld, nem állsz-e a kizáró okok valamelyike alá. Ezek némelyike pályázati felhívásról pályázati felhívásra változik, van azonban néhány pont, melyek állandónak tekinthetők.

Ha valamelyik is fennáll közülük, akkor hiába a legjobb pályázatírás, biztosan el fogják utastani a támogatási kérelmed. Kiemelt fontosságú tehát, hogy megpróbálj tenni ellenük.

 

Saját tőke, mérleg

Nem nyújtható támogatás azoknak a vállalkozásoknak a részére

 • amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

Szintén általános feltétel, hogy a projekt elszámolható összköltsége (a visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás, és az önerő összesen) nem haladhatja meg a benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételét.

 

Adóhatósági eljárás

Az általános pályázati feltételek egy újabb sarokköve, hogy amennyiben vállalkozásoddal szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában, az Irányító Hatóság automatikusan elutasítja a pályázatot.

 

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás

Olyan vállalkozás, amelyre nézve az alábbi feltételek közül minimum egy fennáll

 • Korlátolt felelősségű társaság esetén a jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez abban az esetben fordul elő, ha a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból (és minden olyan elemből, amelyet általában a társaság saját tőkéje részének tekintenek) történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik.
 • Olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint fele nincs meg a felhalmozott veszteségek miatt.
 • Amennyiben a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek a kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak.
 • Amennyiben a vállalkozás megmentési támogatásban részesült és még nem fizette vissza a kölcsönt vagy szüntette meg a kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási támogatásban részesült és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik.
 • Olyan vállalkozás esetében, amely nem kkv, amennyiben az elmúlt két évben:
 1.      a vállalkozás könyv szerinti adósság-saját tőke aránya 7,5-nél magasabb volt; és
 2.      a vállalkozás EBITDA-val számolt kamatfedezeti rátája nem érte el az 1,0 értéket

 

A felhívás célja

Az összeállított pályázati anyagban meghatározott célnak egyeznie kell a Felhívásban meghatározott célokkal.

Gyakran (főként K+F+I felhívások esetében) csak azok a projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
 • Tiszta és megújuló energiák
 • Fenntartható környezet
 • Egészséges és helyi élelmiszerek
 • Agrár-innováció

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

GINOP és VEKOP keretében nem támogathatók olyan vállalkozások, melyek bevételének több, mint 50%-a mezőgazdaságból származik, valamint azok, melyek fő profilja az árufuvarozás.

 

Megvalósítás helyszíne

Budapest és a Közép-Magyarországi régió jelentős hátrányban van az ország többi részéhez képest, hiszen lényegesen kevesebb pályázati lehetőség van számukra. Ennek az oka, hogy EU-s viszonylatban a fejlett részek közé tartozik, ezért kevesebb forrás áll rendelkezésre. Azok a felhívások, melyek ezt a térséget támogatják a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program – VEKOP – keretén belül érhetők el.

Az ország többi (vidéki) régiójában igénybe vehetők a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program  – GINOP – forrásai. 

Az általános pályázati feltételek mindkét Operatív Program esetében helytállóak.

Általános pályázati feltételek - régiók
Magyarország régiói

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie.

További fontos kritérium, hogy a helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

Ahhoz, hogy megtudd, hogy milyen pályázati lehetőségeid vannak a régiódban, kérd vállalkozásod ingyenes és kötelezettségektől mentes felmérését itt >>

 

A KKV besorolás meghatározásához szükséges határértékek megállapítása

KKV besorolásLétszám (fő) Éves nettó
árbevétel (euró)
és/vagyMérlegfőösszeg
(euró)
Közép-vállalkozás< 250≤ 50.000.000és/vagy≤ 43.000.000
Kisvállalkozás< 50≤ 10.000.000és/vagy≤ 10.000.000
Mikrovállalkozás< 10≤ 2.000.000és/vagy≤ 2.000.000

 

Létszám: Éves átlagos statisztikai állományi létszám – önmagában meghatározó (pl. egy 10 fős vállalkozás adott üzleti évben mikrovállalkozás nem lehet, csak kisvállalkozás, középvállalkozás vagy nagyvállalkozás)

Árfolyam: adott üzleti év zárásának napján érvényes MNB EUR/HUF középárfolyam

Teljes (365 napot jelentő), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében jóhiszemű becslés alapján kell megállapítani a kkv besorolást. A számlák zárásakor a tényadatokat kell figyelembe venni.

Lezárt, de nem teljes (365 napos) üzleti évvel rendelkező vállalkozás esetén éves szinten kiszámított adatokat szükséges figyelembe venni: az éves nettó árbevétel adatot szükséges éves szinten kiszámolni, a létszám és a mérlegfőösszeg adat megegyezik a beszámolóban szereplő adattal. (pl. 6 hónapot működik a cég, 1.500.000 euró árbevétele van, akkor éves szinten 3.000.000 eurót kell figyelembe venni.

KKV

Létszám legalább 250 fő => nem kkv

Létszám 250 fő alatt van és az árbevétel nem haladja meg az 50 millió eurót vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 43 millió eurót

Közép-vállalkozás

Minden kkv, amely nem mikro-, és nem kisvállalkozás  Létszám 50-249 fő között van és az árbevétel nem haladja meg az 50 millió eurót vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 43 millió eurót.

Létszám 0-49 fő között van, azonban az árbevétel meghaladja a 10 millió eurót, de nem haladja meg az 50 millió eurót és a mérlegfőösszeg meghaladja a 10 millió eurót, de nem haladja meg a 43 millió eurót

Kisvállalkozás

Létszám 10-49 fő között van és az árbevétel vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 10 millió eurót.

Létszám 0-9 fő között van, azonban az árbevétel és a mérlegfőösszeg együttesen meghaladja a 2 millió eurót, de együtt nem haladják meg a 10 millió eurót.

Mikrovállalkozás

Létszám egymást követő 0-9 fő között van és az árbevétel vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 2 millió eurót.

A KKV besorolás változása

Legalább kettő, egymást követő üzleti évben kell teljesíteni a mikro-, kis- vagy középvállalkozási státusz határértékeit ahhoz, hogy egy vállalkozás kkv besorolása változzon.

Példa: egy vállalkozás az első üzleti évében mikrovállalkozásnak minősül (6 fő, 700.000 euró árbevétel és mérlegfőösszeg). Ezek után legalább kettő egymást követő üzleti évben más kkv besorolásnak kell megfelelnie (pl. kisvállalkozás: 10 fő, 1.000.000 euró árbevétel és mérlegfőösszeg), ahhoz hogy kisvállalkozás legyen.

Tulajdonosi kör változása esetén a változás időpontjában azonnal változik a vállalkozás kkv besorolása (pl. egy nagyvállalkozás felvásárol egy kkv-t), ugyanis egy vállalkozás egyszerre nem lehet nagyvállalkozás és kkv.

A kkv besorolás meghatározásánál figyelemmel kell lenni a támogatást igénylő kapcsolt és partnervállalkozásaira.

Jelen összefoglaló általános jellegű, az egyes pályázati felhívások további feltételeket is támaszthatnak a vállalkozással kapcsolatban!

 

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top