precíziós gazdálkodás agrárpályázat 2021

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása – VP2-4.1.8-21

A Felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzése.

Támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetnek, akik:

 • legalább 6.000 EUR STÉ üzemmérettel rendelkeznek (STÉ kalkulátor)
 • árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

A VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

Önállóan támogatható tevékenységei:

 1. helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, amelyek képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak),
  Maximum 2 darab traktor, együttesen nettó 40 millió Ft maximálisan támogatási összegben és legfeljebb 1 darab önjáró permetezőgép szerezhető be.
 2. helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájnok és a hozzájuk kapcsolódó adapterek, vágóasztalok beszerzése,
  Maximum 1 darab szemestermény-betakarításra alkalmas kombájn szerezhető be nettó 50 millió Ft maximálisan támogatási összegben.
 3. helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás követelményeinek megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek beszerzése,
 4. helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket),
 5. a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali számítógép,
 6. a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök, programok, szoftverek (pl.: automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése,
  Legfeljebb 1 darab drón, 1 darab táblagép, 1 darab laptop – vagy a laptop helyett 1 darab asztali számítógép szerezhető be.
 7. meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek befolyásolása),
 8. a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben (2021-ben benyújtott támogatási kérelem esetében legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele berendezések és technológiák modernizálása révén.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. általános költségek (hatósági eljárási díjak, tanácsadói költségek, közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai, tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei, műszaki ellenőri szolgáltatás költségei, könyvvizsgálat díja, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek);
 2. a mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs (talajjavítási) tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele (pl.: 3D-s térkép felvétele, árokrendszer digitális tervezése, GPS alapú ároknyitás, dréncső fektetés);
 3. immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

Nem támogatható tevékenységek

 1. öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
 2. tehergépkocsi, mezőgazdasági pótkocsi beszerzése,
 3. mobiltelefonok beszerzése,
 4. természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések) beszerzése,
 5. betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló eszközök beszerzése,
 6. üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése,
 7. azon egyszerű talajművelő munkagépek beszerzése, amelyek nem járulnak hozzá a talajkímélő műveléshez, illetve munkájuk alapján nem sorolhatók a precíziós művelő eszközök közé: ekék, boronák, hengerek, simítók, talajmarók,
 8. építési tevékenység,
 9. új geotermikus termelő kút/rendszer fúrása, meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása.
 10. Nem elszámolható költség a működési költségek, bérköltségek, forgóeszközök vásárlása;

A precíziós gazdálkodás pályázat benyújtás határideje

1. szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9.
2. szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23.
3. szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6.
4. szakasz: 2021. szeptember 7. – 2021. szeptember 20.
5. szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20.
6. szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege:

Minimum 5 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • a fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
 • a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

Egyéb tudnivalók

A támogatást igénylőnek üzemszintű digitális tervet (ÜDT) magában foglaló üzleti tervet kell készítenie. Részei: a vállalkozás víziójának ismertetése, humánerőforrás-gazdálkodás, precíziós eszközök alkalmazásának bemutatása, ÜDT megvalósításának lépései, adathasználat (adathasznosítás) megvalósulása a tervezett projekt eredményeként. A záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ÜDT megvalósításával elért eredmények, illetve az ÜDT-ben leírt tervek előrehaladásának összefoglalását.

Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot (2020 év foglalkoztatotti átlaglétszámát).

A projekt megkezdése: Megkezdett projekt nem támogatható. A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket a projekt részeként nem lehet elszámolni.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

Biztosíték: kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50 %-a.

További információért vedd fel velünk a kapcsolatot, vagy töltsd ki a lenti űrlapot!

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top