külpiacrajutási támogatás

Külpiacrajutási támogatás – HEPA – EXP2020

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. (HEPA), a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok külpiaci tevékenységének előmozdítása érdekében a nemzetközi versenyképesség növelését előmozdító pályázati felhívást tett közzé.

A felhívás célja

Vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai vállalkozások külpiaci megjelenéséhez kapcsolódó törekvéseit.

Támogatható tevékenységek

1) külföldi és hazai nemzetközi kiállításokon és vásárokon való megjelenés,
2) külpiaci árubemutatók megszervezése,
3) külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése,
4) nemzetközi versenyképesség érdekében projekt előkészítés,
5) online értékesítési csatornák kialakítása,
6) külföldre irányuló beruházáshoz kapcsolódó tanácsadás igénybevétele,
7) engedélyezési dokumentumok, minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek,
szabványok bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése.

A külpiacrajutási támogatás igénylői köre

A magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel bíró,

  • legalább egy lezárt üzleti évvel,
  • exportárbevétellel és referenciával rendelkező,
  • nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások
  • GFO kód szerint: 113, 114, 117

Igényelhető támogatás összege és formája

A minimálisan igényelhető támogatás összege 3.000.000 forint, a maximálisan igényelhető támogatás összege 50.000.000 forint.

  • Átmeneti támogatás támogatási kategória esetén a projekt összes költségének maximum 60%-a.
  • De minimis támogatás, kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás és kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás támogatási kategória esetén a projekt összes költségének maximum 50%-a.

A támogatás módja

A külpiacrajutási támogatás 100%-ban előfinanszírozott! A 2020. augusztus 3. és 2021. november 30. közötti számlák számolhatóak el.

Pozitív bírálat esetén a kedvezményezett köteles a Támogatói okirat keltétől számított három évben hathavonta beszámolni a támogatott tevékenység eredményeiről a HEPA által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon.

Pályázatok benyújtásának határideje

2020. november 15-ig, vagy a keret (1,9 mrd Ft) kimerüléséig.

A külpiacrajutási támogatás elszámolható költségei

A projekt keretében kizárólag a pályázat céljával összefüggésben keletkező alábbi költségek
számolhatók el:

Dologi költségek:

1) Bemutatóra szánt eszközök szállítási díja, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek (engedélyek, vámkezelés díja stb.),

2) Promóciós anyagok, honlap, ágazati bemutatkozó anyag készítésének, lefordításának díja,

3) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, beleértve a nagyobb volumenű projektek előkészítéséhez kapcsolódó költségeket is (tanácsadói, ügyvédi, jogi díjak),

4) Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások,

5) Utazási költség,

6) Szállásköltség,

7) Kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak),

8) Belföldi tanúsítványok megszerzésének költsége (exportengedély kivételével),

9) Reklám, marketing, média kiadások,

10) Úthasználati díj,

11) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása,

12) Engedélyezési költségek,

13) Minőségi tanúsítvány költsége.

Az utazási- és szállásköltségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 30%-át.

A fentieken túl projekt-menedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű költségek az alábbi felsorolás szerint számolhatóak el de minimis, vagy átmeneti támogatás jogcímeken:

Személyi költségek

1) Bérköltség,

2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3) Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések (pl. napidíj),

4) Reprezentáció.

A személyi költségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 30%-át.

Eszközbeszerzés költségei

Kizárólag a projekt támogatható tevékenységeihez szorosan kapcsolódó eszközök (pl. kiállításokhoz szükséges speciális eszközök, projektor stb.) beszerzési költsége számolható el, a projekt összes elszámolható költségének 10%-át meg nem haladó mértékig.

El nem számolható költségek köre:

A projekt keretében a fentiekben részletezett költségeken kívül további költségek nem számolhatók el.

A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó további feltételek

A visszaigényelhető ÁFA nem elszámolható, ezért a pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával kapcsolatban.

Amennyiben a pályázó ÁFA levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

Amennyiben a pályázó adóalany és ÁFA levonására jogosult és él is ezen lehetőséggel, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

Kötelező vállalás

A külpiacrajutási támogatás nyertesei kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétel növekménye a támogatás odaítélését követő harmadik év végére eléri a megítélt támogatás 30%-át.

Bázisévnek a 2019-es év tekintendő.

A pályázatok jogosultsági és formai vizsgálata során hiánypótlásra nincs lehetőség, a nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

Hogy ez a Te cégeddel ne történjen meg, kérj ingyenes konzultációt pályázati tanácsadóinktól a lenti űrlap kitöltésével.

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top