Megjelent a Magyar Falu Program legújabb felhívása, melynek keretében az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára nyílik lehetőség 100%-os finanszírozás mellett közösségi terek ki-/átalakítására és a foglalkoztatás támogatására.

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Közösségi épületek építése, külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése

Új építés, felújítás, bővítés, pl.:

 • Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés
 • Meglévő világítási rendszerek
 • Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése, eszköz nem).

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót lát el (többfunkciós épület), de az ellátott funkciók mindegyike kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, úgy a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési munkálatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes épület vonatkozásában – támogathatóak.

Az igényelhető támogatás maximális összege ezekre a célokra 30 000 000 forint.

Közösségszervező személy bértámogatása

Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2020. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével, maximum egy év időtartamra.

Az igényelhető támogatás maximális összege erre a célra 2 969 460 forint.

Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét részre pályázni.

Önállóan nem támogatható, de elszámolható  tevékenységek

 • Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
 • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment).
 • Közösségi és kulturális épületek építése, felújítása keretében megújuló energiaforrások alkalmazása;
 • A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
 • Akadálymentesítés;
 • Ingatlanvásárlás (a megvásárolt ingatlanon lévő épület kizárólag közösségi célt szolgálhat);
 • Azbesztmentesítés

Nem támogatható tevékenységek

Az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különösen:

 • A következő építési tevékenységek: filagória, pavilon, szökőkút;
 • Tudományos intézetek, intézmények építése, felújítása, bővítése (közgyűjtemények, múzeumok, levéltárak);
 • Oktatási intézmények építés, felújítása, bővítése (alapfokú, középfokú, felsőfokú);
 • Polgármesteri hivatal építése, felújítása, bővítése;
 • Út- és járdaépítés, valamint felújítás;
 • Tömegkommunikációs eszközök beszerzése (könyvkiadás és terjesztés, mozgókép és sajtó);
 • Működési kiadások (pl. közműszolgáltatók által kibocsátott számlák ellenértéke, internet előfizetés költsége, dologi kiadások, stb.);
 • A 2.1.3 pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (pl. weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj, stb.).
 • Azon tevékenységek, melyek az előző évben is támogatottak voltak az adott megvalósítási helyen;
 • Programok szervezése, lebonyolítása

Fenntartási kötelezettség

 • Eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hónap első napjától számított három éven át
 • Építési beruházás, ingatlanvásárlás esetében a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hónap első napjától számított öt éven át tart.

A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek az eredeti célnak megfelelően kell működtetnie, használnia az ingatlant.

Biztosítékok köre és saját forrás

A kérelmezőnek jelen konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania, továbbá a támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Kérelmezők (jogosultak) köre

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
  • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
  • azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Benyújtási határidő

2020. április 22. napjától 2020. május 22. napjáig.

Az elszámolható költségtípusok korlátai 

I. Projekt-előkészítési, tervezési költségek

 • a dokumentáció összeállítása;
 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése;
 • tervezés, engedélyezés;
 • hatósági eljárások költsége;
 • ingatlan értékbecslés költsége (ingatlanvásárlás esetén).

II. Műszaki ellenőri szolgáltatás:

 • független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak.

III. Projektmenedzsment költsége

IV. Közbeszerzési költségek

I-IV pontok összesen maximum a projekt 7 %-a

V. A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 10%

VI. Ingatlanvásárlás maximum 40%

A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat közlését követő öt napon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a kérelemben megadott bankszámlaszámra.

Az elszámolásra vonatkozó előírások

A támogatással való elszámolásra, az elszámolás benyújtására egy alkalommal, a projekt fizikai befejezését követően van lehetőség.

Érdekes lehet a fejlesztési lehetőség? Vegye fel velünk itt a kapcsolatot, vagy érdeklődjön a +36-20-351-6383-as telefonszámon! Pályázatíró cégünk ingyenes tanácsadást és teljeskörű pályázati ügyintézést biztosít online és személyesen is.