Megjelent a Magyar Falu Program legújabb felhívása, melynek keretében az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára nyílik lehetőség 100%-os finanszírozás mellett közösségi terek ki-/átalakítására és a foglalkoztatás támogatására.

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A támogatás célja a 100 %-os egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt illetve használandó tereinek és jelenleg használaton kívül álló épületek külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása, közösségi épületek építése.

A támogatás kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

Új építés, épületek külső és belső felújítása, bővítése

 • használaton kívüli plébániák, parókiák felújítása, bővítése;
 • használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása (kivéve templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária);
 • használatban lévő, lakott épület, közösségi célra használt illetve használandó tereinek felújítása.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.

Az igényelhető támogatás maximális összege ezekre a célokra 30 000 000 forint.

Egyházi közösségszervező személy bértámogatása

Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2020. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével, maximum egy év időtartamra.

Az igényelhető támogatás maximális összege erre a célra 2 969 460 forint.

Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét részre pályázni.

Önállóan nem támogatható, de elszámolható  tevékenységek

 • Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, ingatlan értékbecslés költsége, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
 • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projekt menedzsment).
 • Megújuló energiaforrások alkalmazása;
 • A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés;
 • Ingatlanvásárlás;
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés

Nem támogatható tevékenységek

Az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különösen:

 • A következő építési tevékenységek: filagória, pavilon, szökőkút;
 • Tudományos intézetek, intézmények építése, felújítása, bővítése (közgyűjtemények, múzeumok, levéltárak);
 • Oktatási intézmények felújítása, bővítése (alapfokú, középfokú, felsőfokú);
 • Út-, járdaépítés, valamint felújítás;
 • Tömegkommunikációs eszközök beszerzése (könyvkiadás és terjesztés, mozgókép és sajtó);
 • Templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária építése, felújítása, illetve bővítése;
 • Működési kiadások (pl. közműszolgáltatók által kibocsátott számlák ellenértéke, internet előfizetés költsége, dologi kiadások; stb.);
 • A 2.1.3 pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (pl. weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj, stb.);
 • Azon építési, felújítási tevékenységek, melyek az előző évben is támogatottak voltak az adott megvalósítási helyen;
 • Programok szervezése, lebonyolítása

Fenntartási kötelezettség

 • Eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hónap első napjától számított három éven át
 • Építési beruházás, ingatlanvásárlás esetében a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hónap első napjától számított öt éven át tart.

A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek az eredeti célnak megfelelően kell működtetnie, használnia az ingatlant.

Biztosítékok köre és saját forrás

A kérelmezőnek jelen konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania, továbbá a támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Kérelmezők (jogosultak) köre

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint:
  • a Magyar Katolikus Egyház,
  • a Magyarországi Református Egyház vagy
  • a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

Benyújtási határidő

2020. április 22. napjától 2020. május 22. napjáig.

Az elszámolható költségtípusok korlátai 

I. Projekt-előkészítési, tervezési költségek

 • a dokumentáció összeállítása;
 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése;
 • tervezés, engedélyezés;
 • hatósági eljárások költsége;
 • ingatlan értékbecslés költsége (ingatlanvásárlás esetén).

II. Műszaki ellenőri szolgáltatás:

 • független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak.

III. Projektmenedzsment költsége

IV. Közbeszerzési költségek

I-IV pontok összesen maximum a projekt 7 %-a

V. A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 10%

VI. Ingatlanvásárlás maximum 40%

A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat közlését követő öt napon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a kérelemben megadott bankszámlaszámra.

Az elszámolásra vonatkozó előírások

A támogatással való elszámolásra, az elszámolás benyújtására egy alkalommal, a projekt fizikai befejezését követően van lehetőség.

Érdekes lehet a fejlesztési lehetőség? Vegye fel velünk itt a kapcsolatot, vagy érdeklődjön a +36-20-351-6383-as telefonszámon! Pályázatíró cégünk ingyenes tanácsadást és teljeskörű pályázati ügyintézést biztosít online és személyesen is.