Közösségi tér ki-átalakítás és foglalkoztatás (egyházi) MFP-EKT2020

Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi) MFP-EKT/2020

Megjelent a Magyar Falu Program legújabb felhívása, melynek keretében az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára nyílik lehetőség 100%-os finanszírozás mellett közösségi terek ki-/átalakítására és a foglalkoztatás támogatására.

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A támogatás célja a 100 %-os egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt illetve használandó tereinek és jelenleg használaton kívül álló épületek külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása, közösségi épületek építése.

A támogatás kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

Új építés, épületek külső és belső felújítása, bővítése

 • használaton kívüli plébániák, parókiák felújítása, bővítése;
 • használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása (kivéve templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária);
 • használatban lévő, lakott épület, közösségi célra használt illetve használandó tereinek felújítása.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.

Az igényelhető támogatás maximális összege ezekre a célokra 30 000 000 forint.

Egyházi közösségszervező személy bértámogatása

Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2020. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével, maximum egy év időtartamra.

Az igényelhető támogatás maximális összege erre a célra 2 969 460 forint.

Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét részre pályázni.

Önállóan nem támogatható, de elszámolható  tevékenységek

 • Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, ingatlan értékbecslés költsége, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
 • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projekt menedzsment).
 • Megújuló energiaforrások alkalmazása;
 • A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés;
 • Ingatlanvásárlás;
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés

Nem támogatható tevékenységek

Az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különösen:

 • A következő építési tevékenységek: filagória, pavilon, szökőkút;
 • Tudományos intézetek, intézmények építése, felújítása, bővítése (közgyűjtemények, múzeumok, levéltárak);
 • Oktatási intézmények felújítása, bővítése (alapfokú, középfokú, felsőfokú);
 • Út-, járdaépítés, valamint felújítás;
 • Tömegkommunikációs eszközök beszerzése (könyvkiadás és terjesztés, mozgókép és sajtó);
 • Templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária építése, felújítása, illetve bővítése;
 • Működési kiadások (pl. közműszolgáltatók által kibocsátott számlák ellenértéke, internet előfizetés költsége, dologi kiadások; stb.);
 • A 2.1.3 pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (pl. weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj, stb.);
 • Azon építési, felújítási tevékenységek, melyek az előző évben is támogatottak voltak az adott megvalósítási helyen;
 • Programok szervezése, lebonyolítása

Fenntartási kötelezettség

 • Eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hónap első napjától számított három éven át
 • Építési beruházás, ingatlanvásárlás esetében a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hónap első napjától számított öt éven át tart.

A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek az eredeti célnak megfelelően kell működtetnie, használnia az ingatlant.

Biztosítékok köre és saját forrás

A kérelmezőnek jelen konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania, továbbá a támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Kérelmezők (jogosultak) köre

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint:
  • a Magyar Katolikus Egyház,
  • a Magyarországi Református Egyház vagy
  • a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

Benyújtási határidő

2020. április 22. napjától 2020. május 22. napjáig.

Az elszámolható költségtípusok korlátai 

I. Projekt-előkészítési, tervezési költségek

 • a dokumentáció összeállítása;
 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése;
 • tervezés, engedélyezés;
 • hatósági eljárások költsége;
 • ingatlan értékbecslés költsége (ingatlanvásárlás esetén).

II. Műszaki ellenőri szolgáltatás:

 • független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak.

III. Projektmenedzsment költsége

IV. Közbeszerzési költségek

I-IV pontok összesen maximum a projekt 7 %-a

V. A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 10%

VI. Ingatlanvásárlás maximum 40%

A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat közlését követő öt napon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a kérelemben megadott bankszámlaszámra.

Az elszámolásra vonatkozó előírások

A támogatással való elszámolásra, az elszámolás benyújtására egy alkalommal, a projekt fizikai befejezését követően van lehetőség.

Érdekes lehet a fejlesztési lehetőség? Vegye fel velünk itt a kapcsolatot, vagy érdeklődjön a +36-20-351-6383-as telefonszámon! Pályázatíró cégünk ingyenes tanácsadást és teljeskörű pályázati ügyintézést biztosít online és személyesen is.

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top