Kertészeti üzemek korszerűsítése - VP2-4.1.3-20 pályázat

Kertészeti üzemek korszerűsítése – VP2-4.1.3-20

A Kertészeti üzemek korszerűsítése – VP2-4.1.3-20 felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A kertészeti létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása támogatott.

A rendelkezésre álló keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 30 Mrd Ft.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 2 milliárd forint.

A támogatás maximális mértéke:

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által, valamint a kollektív módon végrehajtott végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület:

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

 • Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.
 • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.
 • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése.
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak:

  1. hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése,létesítése stb.)
  2. fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
  3. világítási rendszerek korszerűsítése
  4. temperált levegőjű létesítményeinek energetikai korszerűsítése

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

  1. geotermikus energia hasznosítása
  2. egyéb megújuló energia hasznosítása:

   • napkollektorok
   • hőszivattyú
   • biomassza,
   • napelemek

2. célterület:

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

 • Új építés
 • Meglévő terek bővítése
 • Meglévő terek technológiai korszerűsítése
 • A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódótechnológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek)
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók esetén a:

  1. hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzéskorszerűsítése, létesítése stb.).
  2. fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
  3. világítási rendszerek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje
  4. kiszolgáló terek technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.
  5. meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

  1. geotermikus energia hasznosítása:
  2. egyéb megújuló energia hasznosítása:

   • napkollektorok
   • hőszivattyú
   • biomassza
   • napelemek alkalmazása 

A fentiekre vonatkozóan az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül.

Kertészeti üzemek korszerűsítése – VP2-4.1.3-20 önállóan nem támogatható tevékenységei:

Növényházi művelő eszközök beszerzése:

Növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök.

A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés

Valamint:

 • Projekt előkészítés:
 • Szakmai előkészítés
 • Közbeszerzés.
 • Mérnöki feladatok.
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások

Nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a fenti pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:

 • Ingatlan vásárlása,
 • Tehergépkocsik és pótkocsik beszerzése.
 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése.

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a Kertészeti üzemek korszerűsítése – VP2-4.1.3-20 fenntartási időszaka alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Kertészeti üzemek korszerűsítése – VP2-4.1.3-20 támogatást igénylőinek köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • árbevételüknek legalább 50% a mezőgazdasági tevékenységből származik

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. naptól 2021. február 5. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.

Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 5.

Pályázati tanácsadásért és előminősítésért keress minket elérhetőségeink egyikén, vagy töltsd ki a lenti rövid adatlapot:

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top