szőlő szerkezetátalakítási támogatás

Ismét igényelhető a szőlő szerkezetátalakítási támogatás

A 2018/2019 borpiaci évben 2018. november 2. és 30. között újra benyújthatóak pályázatok a MÁK Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya részére. A szőlő szerkezetátalakítási támogatás mértéke 40-50% közötti. A forrást a szőlő-bor nemzeti támogatási program biztosítja a Vidékfejlesztési Program keretében.

A szőlő szerkezetátalakítási támogatás célja

A pályázat célja a korábbi benyújtási időszakhoz képest kibővült, jelenleg az alábbi tevékenységekre igényelhető támogatás:

 • szőlőültetvények áttelepítése [1]
 • szőlőültetvények fajtaváltása [2]
 • termesztéstechnológiai módszereinek javítása [3]

A támogatás csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévő, összefüggő területen megvalósított fejlesztésre vonatkozhat.

 

A támogatás meghatározása

A támogatás az intézkedések végrehajtásának költségeihez való hozzájárulásból és az azzal járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból tevődik össze.

A szőlő szerkezetátalakítási támogatás 50% abban az esetben, ha az egyéni terv megfelel valamelyik szerkezetátalakítási tervnek. Amennyiben az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg 40%.

 

Az egyéni terv [4]

A támogatás igénybevételéhez egyéni tervet kell készíteni, amely a 2019/2020 borpiaci években tervezett tevékenységeket tartalmazza.

Az egyéni tervben szereplő tevékenységeket csak a terv benyújtását követően lehet megkezdeni. Amennyiben a kérelemben régi ültetvény kivágását is megjelölik, úgy az azzal összefüggő munkálatokat csak annak helyszíni szemléjét követően lehet megkezdeni.

 

Jogosultsági és elsőbbségi kritériumok

Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése művelet esetén nem nyújtható be egyéni terv olyan területre:

 • amelynek telepítését az egyéni terv benyújtását megelőzően kezdték meg;
 • amely az egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban részesült;
 • a 2. pontban meghatározott időszakot megelőzően szerkezetátalakítási és átállítási támogatásban – kivéve a kizárólag az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatást – részesült;
 • amelyre vonatkozóan a kérelmező nem rendelkezik újratelepítési engedéllyel vagy átváltott telepítési engedéllyel;
 • amely támogatható területnagysága kisebb, mint 0,2 ha.

Támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel.

A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén nem nyújtható be egyéni terv olyan területre:

 • amely esetében a műveletet az egyéni terv benyújtását megelőzően kezdték meg;
 • amely az egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban részesült;
 • amely a 2. pontban meghatározott időszakot megelőzően szerkezetátalakítási és átállítási támogatás keretében az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatásban részesült;
 • amely támogatható területnagysága kisebb, mint 0,2 ha;
 • amennyiben a hegybíró igazolása alapján az egyéni tervben megjelölt terület nem minősül termő ültetvénynek.

A benyújtott egyéni terveket szőlő szerkezetátalakítási támogatás program keretén belül a Kincstár az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 3. mellékletben meghatározott szempontok szerint összefüggő területenként pontozza, majd az összesített pontszám alapján rangsorolja.

Az egyéni tervben kizárólag olyan szőlőfajta szerepelhet, amelyet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló miniszteri rendelet alapján engedélyezett kategóriába soroltak, vagy amelyet a Btv. 2. § 9. pontjának megfelelően a minőségi bortermelést szolgáló kísérleti ültetvény létesítésére szánnak (a továbbiakban: kísérleti szőlőfajta). Egy egyéni tervben legfeljebb 2 ha kísérleti szőlőfajta ültetése vagy átoltása szerepelhet.

 

A szerkezetátalakítási terv

A benyújtott egyéni terv esetében szerkezetátalakítási tervnek a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján jóváhagyott és közzétett borvidéki tervet kell tekinteni.

 

A kifizetési kérelem benyújtása és a támogatás kifizetése

A fejlesztés végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt fejlesztés végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben szükséges a kifizetési igénylés benyújtása a Kincstár által közzétett nyomtatványon. Egy évben több kifizetési kérelem is benyújtható.

A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenőrzése is megtörtént. A támogatás kifizetésének határideje a kifizetési kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.

 

Az elérhető 40 pontból a kérelemnek legalább 21 pontot el kell érnie ahhoz, hogy a benyújtott terv elfogadható legyen. A szőlő szerkezetátalakítási támogatás elbírálásakor nem szempont az egyéni tervek beérkezésének sorrendje.

A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.

 

[1]ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a borvidéki tervben meghatározott szőlőfajta és művelésmód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés;

[2] fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett szőlőfajta érvényes engedéllyel történő cseréje, ideértve az átoltást is, a szerkezetátalakítási tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi szőlőfajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével;

[3] szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása: a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása a kérelemben megjelölt területen fekvő ültetvény támberendezésének kizárólag új alapanyagok felhasználásával történő teljes cseréjét jelenti, amelynek következtében az ültetvény hosszú távú művelése biztosíthatóvá válik, vagy az új támberendezés gépi művelésre és szüretre alkalmassá teszi az ültetvényt

[4] egyéni terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatás igénybevételéhez a kérelmező által egy vagy két borpiaci évben megvalósítandó tevékenységek összesítése.

Érdekelnek további fejlesztési pályázatok? Töltsd ki adatlapunkat, és ingyenesen felmérjük vállalkozásod pályázati lehetőségeit!

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top