Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

A Felhívás célja a technológiai fejlesztés továbbá a hatékonyságnövelést célzó komplex beruházások támogassa. Lehetőség van az élelmiszer-feldolgozás, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására az alábbi célterületeken:

 1. célterület: Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 2. célterület: Borászati üzemek fejlesztése

Támogatást igénylők köre

Akik a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységet fejlesztik, és

Az 1. célterület esetében

 • Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezik (Vállalkozásmérettől függetlenül, és beleértve a mezőgazdasági őstermelőt, az őstermelők családi gazdaságát, a szövetkezetet, a termelői csoportot, a termelői szervezetet, a szociális szövetkezetet),
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik.

A 2. célterület esetében

 • Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezik (Vállalkozásmérettől függetlenül, és beleértve a mezőgazdasági őstermelőt, az őstermelők családi gazdaságát, a szövetkezetet, a termelői csoportot, a termelői szervezetet, a szociális szövetkezetet), amennyiben
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege

 • minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft

A támogatás maximális mértéke

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség maximum 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség maximum 50%-a.

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak. Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), és TEÁOR 109 (takarmánygyártás) alá tartozó tevékenységek.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése maximum nettó 50 millió Ft-ig.
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
 1. célterület – Borászati üzemek fejlesztése
 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése maximum nettó 50 millió Ft-ig.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

 1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek. Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- és borászati üzemekben: épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése, beépített technológiai berendezések korszerűsítése.
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek (építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek
 2. Immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).
 3. Kizárólag a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása” önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
  • telepi infrastruktúra fejlesztése: telepi közlekedő utak, térbeton/térburkolat, kerítés-, tűzivíztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése (vízellátás, szennyvízkezelés, villamos energiaellátás, gázellátás, telefon- és internetkapcsolat kiépítése), aggregátor beszerzése, szociális és kiszolgáló helyiségek építése és felújítása (pl.: higiéniailag kritikus pontok, mint mosdók, öltözők, fertőtlenítő pontok felújítása);
  • az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
  • ingatlan vásárlása (maximum a projekt teljes költségének 2%-áig).

Nem támogatható tevékenységek

 1. a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 2. a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
 3. mezőgazdasági erőgépek és személygépjárművek beszerzése;
 4. a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 5. használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 6. folyékony bioüzemanyag előállítása.
 7. Nem elszámolható költség a működési költségek, bérköltségek, forgóeszközök vásárlása.

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 benyújtási határideje

 1. szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
 2. szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
 3. szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.
 4. szakasz: 2021. szeptember 29. – 2021. október 12.
 5. szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 25.
 6. szakasz: 2022. január 26. – 2022. február 8.

További fontos információk

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki dokumentációt csatolni.

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén támogatási kérelemhez elegendő a megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező nyilatkozatát csatolni – a nyilatkozatot alátámasztó építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt – arra vonatkozóan, hogy az adott tevékenység nem engedélyköteles. A hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentációt legkésőbb az első kifizetési igényléshez szükséges csatolni.

Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó. A költségvetés tervezése a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik.

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt, vagy a szolgáltató által kibocsátott „Pályázati igazolás HMKE létesítéséhez” tárgyú dokumentumot a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani, melynek dátuma legkésőbb a hiánypótlás benyújtásának dátuma lehet.

Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot (a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát).

A projekt megkezdése: Megkezdett projekt nem támogatható. Felújítás, vagy bővítés tevékenységet tartalmazó projekt esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg ez a projektelem. A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

Biztosíték: kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50 %-a.

A díjmentes előminősítéshez és tanácsadáshoz töltsd ki a lenti adatlapot, vagy vedd fel pályázatíróinkkal a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top