Elelmiszeripari-uzemek-fejlesztese-VP3-4.2.1-4.2.2-1-21

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése VP3-4.2.1-4.2.2-1-21

A Felhívás célja az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtása és a versenyképesség javítása.

Lehetőséget nyílik a feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására az alábbi célterületeken:

 1. célterület: Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 2. célterület: Borászati üzemek fejlesztése

Támogatást igénylők köre

Olyan KKV-k, amelyek a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységet fejlesztik, és

Az 1. célterület esetében

 • Mezőgazdasági termelő, aki:
  • támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik,
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

A 2. célterület esetében

 • Mezőgazdasági termelő, aki:
  • támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése VP3-4.2.1-4.2.2-1-21

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak. Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), és TEÁOR 109 (takarmánygyártás) alá tartozó tevékenységek.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése maximum nettó 10 millió Ft-ig.
 1. célterület – Borászati üzemek fejlesztése
 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése maximum nettó 10 millió Ft-ig.

A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek (építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek)
 2. Immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).
 3. Kizárólag a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása” önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogatható az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

Nem támogatható tevékenységek

 1. épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása;
 2. a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 3. a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
 4. mezőgazdasági erőgépek, személyszállító gépjárművek, pickupok beszerzése;
 5. ingatlan vásárlás;
 6. új üzem létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás);
 7. a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 8. használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 9. folyékony bioüzemanyag előállítása.
 10. Nem elszámolható költség a működési költségek, bérköltségek, forgóeszközök vásárlása.

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése VP3-4.2.1-4.2.2-1-21

 1. szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
 2. szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
 3. szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
 4. szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege

Maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség maximum 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség maximum 50%-a.

További fontos információk

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt, vagy a szolgáltató által kibocsátott „Pályázati igazolás HMKE létesítéséhez” tárgyú dokumentumot a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani.

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot (a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát).

A projekt megkezdése: Megkezdett projekt nem támogatható. A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

Biztosíték: kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50 %-a.

A díjmentes előminősítéshez és tanácsadáshoz töltsd ki a lenti adatlapot, vagy vedd fel pályázatíróinkkal a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top